Legislativní normy, které by Vás mohly zajímat:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění vyhl. 602/2006 Sb.

Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin

Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

Předpis č. 99/2012 Sb. – Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin

Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

Všechny právní normy lze nalézt zde:

Sbírka zákonů http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx

Znění právních norem v platném znění (tj. se zapracovanými novelizacemi) najdete na:

http://www.sagit.cz/pages/sbirka.asp?cd=76&typ=r

http://www.agronavigator.cz/

 

odnášení zbytků z kuchyně –  precedens:

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soud-se-nezastal-kucharky-ktera-si-z-prace-vzala-zbytky_296675.html#.UuwmMT15MZm

právní předpisy pro stravovací služby:

http://hygpraha.cz/odbory.php?ksum=NDc=

EU legislativa

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/;jsessionid=MJ5lTCCST1S4THcd48kv8XTDpnJpywdM1dJLSD4WSJhCVQ6DzSJC!-1268091117?uri=CELEX:32011R1169

Katalog prací

http://www.mpsv.cz/files/clanky/8980/Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf