Nabídka vzdělávacích akcí pro rok 2016

http://elearning.nconzo.cz/download/nva/NVA_2016.pdf

subkatedra výživy viz str. 33 – 36

Vedoucí vzdělávacích akcí pro NT:  Dana Dřínovská tel.: 543 559 518 e-mail: drinovska@nconzo.cz

_______________________________________________

AKTUÁLNÍ  INFORMACE  Z  NCONZO  BRNO                     23.6.2015

akce pro NT v NCO NZO pokračují. V současné době máme na termín 23.11. – 27.11.2015 plánovaný Certifikovaný kurz Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním, ve kterém je ještě několik volných míst.  Tento kurz je jedním z CK, které jsou součástí specializace Výživa dospělých, takže kolegyně toto využívají, absolvují a pak si požádají MZ ČR o uznání a mají potom specializační studium kratší.  Specializaci plánujeme v r. 2016 otevřít. Jednání s novou nutriční terapeutkou, která bude vše pro NT mít na starosti, pokračují a pokud vše dobře půjde, tak od září by měla nastoupit jako náš externí spolupracovník.

Mgr. Miluše Vacušková

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

NCO NZO,  Vinařská 6,  603 00 Brno

Tel.: 543 559 522

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vážené kolegyně,

v současné době se připravuje další možný projekt do kterého jsem zařadila dva

kurzy viz. níže vyznačené. Pravidla budou stejná, jako u prvního projektu z ESF.

Kurzy budou hrazeny pouze mimopražským zájemcům. Do kurzů bude zařazeno

po 25 přihlášených, což je celkem 50 posluchačů.

Přihlášovat se můžete již nyní elektronicky na www.nconzo.cz a v případě

nějakých problémů zavolejte, nebo napište: markova.jar@seznam.cz , mobil:

737 478 193.

Jakmile budu znát další podrobnosti budu vás neprodleně touto cestou

informovat.

VZDĚLÁVACÍ AKCE – SUBKATEDRA VÝŽIVY NCO NZO NA ROK 2014

POZOR!!! ZMĚNY TERMÍNŮ!

49/824

KURZ – NUTRIČNÍ PÉČE O PACIENTY S NEFROLOGICKÝMI ONEMOCNĚNÍMI

– ZAŘAZEN DO PROJEKTU

Termín: 10.11 – 14.11. 2014

50/824

KURZ – DIABETES MELLITUS – ZAŘAZEN DO PROJEKTU

Termín: 1.12 – 5.12. 2014 změna 6. – 10.10 2014

51/824

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU:

VÝŽIVA DOSPĚLÝCH (3.BĚH)

Termíny: 22.4. – 26.4. 2013 – Úvod do studia a základní modul

23.6 – 27.6. 2014 – odborný modul 1, 1. týden změna 19. – 23.5. 2014

22.9. – 26.9. 2014 – odborný modul 1, 2.týden změna 23. – 27.6. 2014

 

__________________________________________________________________________________

KLINICKÁ VÝŽIVA  A SPECIALIZOVANÁ NUTRIČNÍ  PÉČE U DĚTSKÝCH PACIENTŮ 

Určení: pro nutriční terapeuty  pracující na tomto úseku práce, nebo se o tuto problematiku zajímají

Místo konání: NCO NZO Brno
Termín:  3.2 – 7.2. 2014 – 1.část22.4. – 26.4. 2014 – 2.část

Počet účastníků: 25
Odborný garant: Prim. MUDr. P. Tláskal
Vedoucí kurzu: Jaroslava Marková

 Náplň: Cílem kurzu je seznámení se s metodikou a využitím výsledků plošného 
nutričního screeningu, jak provádět nutriční anamnézu a která vyšetření 
vedou ke stanovení nutričního stavu dětského pacienta, jak uvádět výsledky 
práce nutričního týmu do každodenní praxe s cílem zlepšit nutriční postupy u
dětských malnutričních pacientů. Seznámit se s cíly stupňovité nutriční 
péče. Získat vědomosti k vypracování dietního sytému a standardů nutriční 
péče pro dětské pacienty v různých typech zdravotnických i jiných 
zařízeních. Dále získá vědomosti o prevenci, diagnostice, léčebné a specializované 
nutriční péči u jednotlivých interních onemocnění. Na základě výživového 
stavu dítěte bude schopna sestavit plán individuální nutriční péče pro 
dětské pacienty s vnitřními onemocněními a vyhodnocovat jeho  účinnost.
Získá základní znalosti o edukaci dětského pacienta dle jeho psychického 
chápání a osob o dítě pečující v oblasti specializované nutriční péče.
Předpokládaná cena: 7 000,- Kč (bez DPH)

Kontakt a přihlášky:

Marková Jaroslava, pedagogický pracovník subkatedry výživy NCO NZO

Vinařská 6, 603 00 Brno

e-mail: jmarkova@nconzo.cz

tel.: 543 559 518

mobil: + 420 737 478 193

______________________________________________________

Nabídka akcí pro nelékaře (nutriční terapeutky-NT, všeobecné sestry-VS) 2013

Certifikované kurzy

24. – 28.6. 2013 Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů 16/824

16. – 20.9. 2013  Nutriční péče a poradenství o u pacientů s onkologickým onemocněním 15/824

 

Vzdělávací akce – kurzy NOVÉ

26. – 28.8. 2013   Enterální a parenterální výživa (NT, VS) 20/824

23. – 27.9. 2013   Nutriční péče o pacienty s nefrologickými onemocněními

                                    (nutriční péče o dialyzované) 46/824

18. – 22.11. 2013  Nutriční péče o pacienty s diabetem mellitem (NT, VS) 45/824

4. – 6.12. 2013   Nutriční péče o pacienty se stomiemi  (NT, VS) 41/824

Bližší informace v rubrice Kalendář akcí:

http://renita.cz/?page_id=62

Kontakt a přihlášky:

Marková Jaroslava, pedagogický pracovník subkatedry výživy NCO NZO

Vinařská 6, 603 00 Brno

e-mail: jmarkova@nconzo.cz

tel.: 543 559 518

mobil: + 420 737 478 193