Kapitola 916 – nutriční terapeut

 

U všech kódů: Kategorie P hrazen plně;

OM: A – pouze ambulantně

ZUM: ne

ZULP: ne

 

06411

VYŠETŘENÍ A ZHODNOCENÍ NUTRIČNÍHO STAVU NUTRIČNÍM

TERAPEUTEM

Zhodnocení nutričního ho stavu pacienta – množství tuku a „libové tělesné hmoty“,

propočet nutriční potřeby ve vazbě na aktuální na zdravotní stav, předcházející vývoj

(se zapracováním korekce podle laboratorních markerů stavu výživy, pomocných

metod, měření obvodu paže apod.), plánovaným léčebným, případně rehabilitačním

programem a s úpravou na další rizikové faktory ve vazbě k nutriční potřebě (riziko

vzniku dekubitů, hojení ran, ). Jen u pacientů identifikovaných nutričním

screeningem.

OF: 1/1 den

čas výkonu: 45

body: 134

NT s osvědčením a specializací

 

06413

SESTAVENIÍ NUTRIČNÍHO PLÁNU PACIENTA

Plán nutričních opatření ve vazbě na aktuální stav a diagnózu pacienta

OF: 3/1 čtvrtletí

čas výkonu: 45

body: 134

NT s osvědčením a specializací

 

06415

EDUKACE NUTRIČNÍM TERAPEUTEM

Edukace kvalifikovaným odborníkem o skladbě a systému stravování při zjištěném

riziku onemocnění, vzniku onemocnění či komplikace onemocnění zabrání

zhoršování stavu pacienta, vzniku komplikací onemocnění a následné potřebě

intenzifikované či náročnější léčby. V případě, kdy je třeba, je edukován rodinný

příslušník – když jde o pacienta s poruchou vnímání, dítě, či stravování zajišťuje jiný

člen rodiny než pacient. Omezení frekvencí je vztaženo na diagnózu.

OF: 1/1 rok

čas výkonu: 75

body: 178

NT s osvědčením

 

06417

REEDUKACE NUTRIČNÍM TERAPEUTEM

Reedukace kvalifikovaným odborníkem navazuje na edukaci o skladbě a systému

stravování. Identifikuje, reaguje na identifikaci

a řeší zjištěné chyby ve stravování, zhoršení laboratorních parametrů ovlivněných

stravováním, snižuje rizika vzniku komplikaci onemocnění. Zabrání zhoršování stavu

pacienta, sníží potřebu hospitalizace či zvýšení nákladů na léčbu komplikací

onemocnění. V případě, kdy je to třeba, je edukován rodinný příslušník – když jde o

pacienta s poruchou vnímání, dítě, či stravování zajišťuje jiný člen rodiny než pacient.

OF: 3/1 čtvrtletí

čas výkonu: 45

body: 107

NT s osvědčením

 

06419 PROPOČET NUTRIČNÍ BILANCE (SW NÁSTROJEM)

Bilance nutričního příjmu pacienta všech forem podávané výživy (strava, EV,

kombinace s PV i vzájemné kombinace uvedených forem).

OF: 1/1 den

čas výkonu: 20

body: 54

NT s osvědčením

 

06421 INDIKACE SIPPINGU NUTRIČNIÍ TERAPEUTEM

Po stanovení rozdílu mezi nutriční potřebou a reálným příjmem živin pacientem

sestavení kombinace a dávkování optimální skladby přípravků určených k popíjení.

Při sestavení je zohledněna jak chuťová tolerance pacienta tak možné úpravy

přípravků (teplotní a technologické kritérium).

OF: 1/1 den

čas výkonu: 30

body: 89

NT s osvědčením a specializací