Kdo je kdo v oblasti výživy?

Komu jde o vaše zdraví, kondici a radost z udržitelných výsledků a komu o obsah vaší peněženky? A co legislativa – kdo je zodpovědný za případné riziko?

Zájem o problematiku správného stravování, výživy jako prevence, ale i součásti léčby řady onemocnění narůstá. Všudypřítomný dostatek jídla a minimum pohybu nahrávají smutnému faktu – nadváha a obezita se šíří jako lavina!  A ruku v ruce s tím přibývá i lidí, kteří se výživovým poradenstvím zabývají profesionálně. Přinášíme praktický návod, jak se v této oblasti zorientovat.

Jednotlivé profese

Nutriční terapeut, nutriční specialista, výživový poradce, obezitolog a dietolog. Jednotlivé profese mají mnoho společného, ale navzájem se i liší. Jednak zaměřením a rozsahem působnosti, jednak vzdělávacím procesem, který musí jejich vykonavatelé podstoupit.

 

Nutriční terapeut, nutriční specialista

Nutriční terapie je nelékařský zdravotnický obor podobně jako třeba fyzioterapie. Tento obor se studuje na vysokých školách, kde absolvent získá kompletní vzdělání. Jako nutriční terapeuti jsou označovány i středoškolsky vzdělané dietní sestry, které pro několikaletou praxi mohou toto označení užívat.

Po získání „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ je nutriční terapeut plně kompetentní k samostatně vykonávané odborné činnosti v souladu se získanou kvalifikací.

Kde se s nimi setkáte? S největší pravděpodobností v nemocnici, buď na oddělení klinické výživy, nebo v nutriční ambulanci. Není výjimkou, že je najdete i na endokrinologii, gastroenterologii, obezitologii nebo diabetologii.

Jak vypadá pracovní náplň nutričního terapeuta zaměstnaného v nemocnici?

Sestavuje stravovací plány pro jednotlivé diety, upravuje dietní či stravovací plány pro pacienty dle diagnózy, propočítává energetickou a biologickou hodnotu diet. Mezi povinnosti patří kontrola kvality stravy připravované stravovacím zařízením. Účast na nutričních konziliích znamená, že u pacientů, jejichž výživa by mohla být problematická a hrozil jim nedostatek některých živin nebo podvýživa, si ošetřující lékař vyžádá odborný názor nutričního terapeuta.

Nutriční terapeut provádí edukaci pacienta nebo jeho rodinného příslušníka. Podá informace, jak se nadále stravovat, které potraviny je třeba vyloučit, z jakých potravin by se běžný jídelníček skládat měl, jaké technologické úpravy pokrmů je vhodné volit. O těchto činnostech vede příslušnou evidenci. Na nutriční terapeuty působící v nemocnici se lze většinou obrátit i v případě, že máte jako zdravá osoba dotaz ohledně běžného stravování. Vyšetření a poradna při zdravotnickém zařízení by měly být zdarma.

Upřednostňujete-li individuálnější přístup, volbou je návštěva soukromého nutričního terapeuta. Musíte ale počítat s tím, že za jejich péči si většinou budete muset připlatit.  S pojišťovnou spolupracují například tehdy, pokud působí v rámci nemocnic. A důležitá informace: Za svou činnost jsou nutriční terapeuti a specialisté odborně i právně odpovědní!

 

Nutriční asistent

Nutriční asistent je absolvent čtyřletého studia na střední zdravotnické škole. Smí pracovat pouze pod odborným dohledem nutričního terapeuta. Za výkon povolání nutričního asistenta se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče pod odborným dohledem nutričního terapeuta. Dále se nutriční asistent ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.

Dietolog, obezitolog

Dietolog je lékař, absolvent lékařské fakulty. Dle názvu by se mohlo zdát, že se zabývá různými dietami, případně hubnutím. Tak je tomu jen zčásti. Dietolog řeší široké spektrum problémů, které vychází nejen ze špatných stravovacích návyků, ale také souvisí s výživou při různých onemocněních. Obezitolog je lékař, specializující se na diagnostiku a léčbu obezity.

Obecná náplň práce je obdobná jako u nutričního terapeuta či specialisty. Spočívá ve zhodnocení současných stravovacích a pohybových návyků. Ve spolupráci s klientem pracuje na jejich nápravě. V celém procesu se využívají pokročilé metody a úzce se spolupracuje i s ostatními profesemi, většinou s psychologem, psychiatrem či internistou.

 

Ke zhodnocení výživových zvyklostí využívá počítačového vyhodnocení zpravidla týdenního záznamu příjmu potravy, důležitá je i podrobná nutriční anamnéza, vyplnění grafu vývoje tělesné hmotnosti, antropometrické vyšetření, psychologické vyšetření, lépe i základní laboratorní vyšetření krve (glykémie, krevní tuky, cholesterol). Při dalších kontrolách se postupně pracuje na zlepšení jídelních zvyklostí.

Lékař vám poradí, ale nevýhodou může být nedostatek jeho času. Nejčastější klientelou jsou pacienti, které kvůli kilům navíc postihnou  zdravotní potíže, nebo potřebují rychle zhubnout, protože je čeká operace a podobně. Je pravděpodobné, že k vám bude přistupovat hodně medicínsky, odborně, možná trochu stroze. Pravděpodobně odhalí váš problém a pomůže. Jeho péči však může uhradit zdravotní pojišťovna, má-li s ní smlouvu. V neposlední řadě vám lékař může předepsat i léky, např. antiobezitika.

 

Výživový poradce

Výživový poradce je zpravidla absolvent rekvalifikačního kurzu (akreditace daného studia ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy) různé délky i kvality. Měl by být odborníkem na zdravý životní styl – svými doporučeními pomáhat v úpravě hmotnosti pomocí úpravy jídelníčku v kombinaci s pohybovou aktivitou. V kompetenci výživového poradce je poskytovat poradenství v oblasti výživy pouze u zdravých osob. Nutno podotknout, že obezita je chronické onemocnění způsobené nahromaděním velkého množství tuku v těle. Obezita s sebou nese i řadu zdravotních komplikací a výživový poradce nemusí zvládnout posoudit různá rizika.

Dalším rizikem návštěvy tohoto poradce je prodej doplňků stravy, koktejlů a dalších „zázraků“. Častá je totiž spolupráce s farmaceutickou firmou, která jejich prostřednictvím propaguje hubnoucí přípravky. Snadno se dá využít toho, že peníze vydáváme lehčeji než energii. Ono totiž bezbolestné užívání pilulek je přitažlivější než představa pravidelné návštěvy tělocvičny.

 

A kde tyto pracovníky najdete?

Nejčastěji v různých wellness centrech a fitness centrech, také mohou podnikat na živnostenský list a provozovat poradnu zdravého životního stylu. Legislativa je u nás v tomto směru značně benevolentní. Poradenství ve výživě je volná živnost. A to znamená, že živnostenský list obdrží po splnění obecných podmínek v podstatě každýžadatel. Není třeba předkládat jakýkoliv doklad o vzdělání. A co hůř, tito poradci pak mohou začít rovnou radit v oboru Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Tak není výjimkou, že v oblasti výživy podnikají i absolventi víkendových kurzů či dokonce kurzů pořádaných pouze po internetu. Smutné, že i služeb mnohých „pseudoodborníků“ využívá stále hodně lidí, přestože za výsledky své činnosti nenese žádnou právní ani odbornou odpovědnost!

Za konzultace u výživového poradce se vždy platí (řádově několik set), protože s nimi zdravotní pojišťovna smlouvu uzavřít nemůže.

 

Vydáno: 27.1.2014

Autor: Svět potravin

Autor:
Ing. Olga Hudcová
Zdroj:

http://www.ceskapotravina.net/content/kdo-je-kdo-v-oblasti-vyzivy