Dotaz nutriční terapeutky:

Mohu uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou? Vystudovala jsem VŠ - Nutriční terapeut na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, ukončené Mgr. Pracuji v nemocnici jako nutriční terapeut, součástí pracovní náplně je i práce v nutriční poradně, kde se starám zejména o diabetiky, obézní, malnutriční pacienty. Chtěla bych si založit soukromou poradnu a zajímalo by mě, zda by toto poradenství ve výživě proplácela pojišťovna.

Odpovídá vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP Mgr. Oldřich Tichý.

Pro nasmlouvání a úhradu zdravotních služeb ambulantního nutričního terapeuta z veřejného zdravotního pojištění je nutné:

Po získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372//2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění a absolvování výběrového řízení s kladným výsledkem (proběhlého v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění), lze požádat VZP ČR, resp. místně příslušnou regionální pobočku VZP ČR, o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb nutričního terapeuta.

Každá jednotlivá žádost o uzavření smlouvy je posuzována vždy individuálně, přičemž rozhodujícím kritériem pro uzavření smlouvy je vždy jen potřebnost zajistit dostupnost dané péče pro pojištěnce VZP ČR.

Pracoviště přitom musí splňovat požadavky na věcné, technické (dle vyhlášky č. 92/2012, Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče) a personální vybavení (dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb).

Nasmlouvány a hrazeny mohou být pouze výkony oboru nutriční terapeut obsažené v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v platném znění, který vydává svou vyhláškou MZ ČR a pro které splňuje žadatel kvalifikační předpoklady doložené platným osvědčením Ministerstva zdravotnictví k výkonu povolání nutriční terapeut bez odborného dohledu.

www.tribune.cz

http://www.tribune.cz/clanek/31961