Výživové zvyklosti dětí a dospívajících

Dovolte mi, abych na tomto místě informovala o svých zkušenostech s výživovým poradenstvím pro děti 3 do 19 let. Od r.2005 do r. 2014 jsem měla možnost se podílet na projektu, ve kterém byl na základě poskytnutých údajů  zpracován individuální rozbor stravovacích zvyklostí a navrženo doporučení k jejich zlepšení.

Poradenství bylo zaměřeno na racionální výživu, nikoliv na speciální diety, které by u dětí měly probíhat vždy pod přímým dohledem lékaře. Rodičům dětí se zdravotními problémy (např. cukrovka, obezita, závažná metabolická porucha, onemocnění ledvin, specifický střevní zánět apod.) byla vždy doporučena návštěva pediatra a byli upozorněni, že jakákoli léčba či úprava stravy dítěte musí probíhat pod odborným lékařským dohledem po stanovení přesné diagnózy malého pacienta. Každé doporučení  bylo zpracováno pro konkrétní dítě. Doporučení většinou četli jako první jeho rodiče, proto bylo potřeba zvolit osobní přístup a tón sdělení. Rady byly formulovány srozumitelně a konkrétně a měly spíše formu doporučení, nikoliv direktivního sdělení. Text působil příjemně a lidsky, samozřejmě při zachování odborné správnosti. Byl zohledněn i věk dítěte v souvislosti s možnými vzorci chování (např. možnosti teenagera ovlivnit svoje stravování jsou jiné než u čtyřletého dítěte). Zvažujeme, zda je stravování daného dítěte vzhledem k jeho věku zcela pod kontrolou rodičů nebo zda jej ovlivňují jiné instituce (školka, škola…), vrstevníci atd.

Základním pravidlem je, že dětem se nemá žádná potravina výslovně zakazovat. U méně vhodných potravin (sladkosti, fast food apod.) je doporučeno přiměřené množství (případně frekvence) či vhodnější alternativa. V případě cílené změny ve stravování dítěte, nikdy nemluvíme o „dietě“, o tom, že něco nesmí, musí „držet dietu“ apod. Hovoříme spíše o zpestření stravy či rozšíření jídelníčku o další potraviny a pozvolném omezení jiných. Pokud kvůli nadváze dítěte doporučíme postupnou redukci jeho hmotnosti, směřujeme dítě spíše k osvojení si vhodnějších stravovacích a režimových návyků, než k rychlé redukci tělesné hmotnosti.

Jaké jsou konkrétní výživové zvyklosti českých dětí a dospívajících?

Často nevyvážené.

Pravidelnost – doporučuje se jíst 5-6x denně, tzn. tři hlavní chody a dvě malé svačinky, případně lehká druhá večeře. Takto podávaná strava zajistí rovnoměrné trávení a využití všech živin. Častou chybou je, že děti vynechávají snídani a nemají pak dostatek energie na dopolední výuku.

Mléko a mléčné výrobky – konzumace mléčných výrobků je u dětí celkem dostačující, preferovány jsou polotučné druhy. Spotřeba mléka jako takového klesá s věkem dětí.

Pečivo – děti i dospívající převážně preferují pečivo bílé a sladké.

Celkem uspokojivý je i poměr tuků ve stravě – převažují tuky rostlinné a to jak k přípravě pokrmů, tak k namazání pečiva.

Maso je nejoblíbenější kuřecí, následováno vepřovým. Již méně je konzumováno maso krůtí, hovězí, další druhy jen zřídka. Ryby a výrobky z nich dětí jedí nepravidelně, nejsou v oblibě. Poměrně častá, ale bohužel nežádoucí, je konzumace masných výrobků, paštik a uzenin.

Jen málo dětí všech sledovaných věkových skupin má dostatek ovoce a zeleniny, doporučované množství 5 porcí denně sní sotva každé desáté z nich. Nedostatek vitamínů, minerálů a vlákniny jim pak rodiče často doplňují potravními doplňky v tabletách.

Denní požívání sladkostí, slaného mlsání a je častým zlozvykem zejména u menších dětí, kdy rodiče místo kvalitní svačiny dětem dají peníze k jejímu zakoupení. Totéž platí u dětí dospívajících, kde se přidává konzumace jídel z fast foodu.

Pitný režim – děti preferují slazené nápoje, to není z hlediska správné výživy v pořádku. U mnohých z nich je množství přijatých tekutin nedostačující, protože ani jejich rodiče nemají představu o potřebném množství.

Většina žáků základních škol obědvá ve školních jídelnách,děti v mateřských školách všechny. Klesající tendence je u studentů a učňů, protože mnohé školy vyššího typu stravování žáků formou společného stravování nezajišťují.

Hlavní vliv na chování a zvyklosti dítěte má především jeho rodina a to i v širším smyslu slova. Zejména dospělí by měli mít co dostatek informací o racionální výživě, aby je mohli aplikovat v domácím prostředí. Je velmi chvályhodné, když se rodiče zajímají o výživu svých dětí a hledají relevantní informace u odborníků.

Květa Krajíčková, registrovaná nutriční terapeutka